Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!

Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.

Read more Contact us
Hide
Jonas Peterson 2019-10-03

Sommaren har passerats i bisamhället

Photo by: Jakob Sommer

Tiden går fort

Det var ett tag sedan vi senast skrev något från bigården. Tiden går fort och ibland kommer livet i mellan. Det betyder dock inte att det inte har varit aktivitet.
Vi hade ju oturen att bli av med halva samhället vid en svärmning precis innan midsommar, eftersom vi inte hann göra en avläggare. Planen var att dela på bina i helgen då de var väldigt många och de hade börjat göra nya drottningar. På fredagen bestämde sig dock den gamla drottningen att dra och tog då med sig halva samhället. Som tur var fanns det gott om bin kvar och en ny drottning tog över så att samhället kunde leva vidare.

Tyvärr har det visat sig att denna drottningen är rätt aggressiv, vilket hon ger vidare till sina arbetsbin via generna. Det tar inte många minuter från det att man börjar titta i kupan till bina anfaller. Vi använder naturligtvis alltid skyddskläder när vi arbetar i bigården, men det är ändå inte så roligt när man märker hur bina försöker sticka genom skyddet. Det lutar åt att vi får köpa in en ny, snällare, drottning inför nästa säsong. Men vi får återkomma till det till våren.

Vi har nu slutskattat kupan (tagit den sista honungen) och håller på att färdigställa första årets JellyHive-honung. Nästa steg i bigården är att invintra bina. Det betyder att vi ersätter den honungen vi har tagit med en sockerlösning, som bina får mumsa på under vintern. Man ställer då en så kallat foderlåda med sockerlösningen ovanpå kupan och bina flyger upp och hämtar lösningen för att ta ner den i yngellådan där de bin, som förhoppningsvis överlever vintern, sätter sig i ett klot runt drottningen för att hålla henne varm. Sedan är det bara att vänta på att vintern tar slut och ett nytt drag börjar till våren.

Comments