Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!
Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.


Upload your cv Supported filetypes are: .pdf, .doc and .docx
Hide

Angular War Stories

Adam Stephensen och Duncan Hunter från SSW, Australien, gav en intressant och ärlig bild av Angular 2 och 4 (fortsättningsvis kallat Angular) och om de läxor de lärt sig genom de projekt som de bedrivit med Angular som javascript framework. De säger att de “älskar” Angular, men att de också har haft en hel del svårigheter. De ville dela med sig av sina erfarenheter så att andra inte gör om samma misstag som de har gjort.

De tar upp fördelarna med Angular vs Angularjs (Angular 1), vilka framförallt är:
•    Performance -> Optimerad kodgenerering, “Universal for server side rendering”, Code Splitting (anpassade nedladding av t ex js-filer)
•    Mobilanpassat Framework

De pratade också om vilket angreppssätt man skulle ha för att migrera från Angularjs till Angular. De rekomenderade inte att göra ett total omskrivningsprojekt, utan att man skulle försöka steg för steg bryta ut vissa delar och skriva om dessa i Angular i takt att man får t ex nya change requests etc. Varje kodrad skriven i Angularjs är en ökad teknisk skuld säger de.

Det är svårt att sammanfatta alla problem som de stött på, men vad hade de då lärt sig? Jo, att…
•    Istället för att använda ett bygg- och deployverktyg som Gulp, som de valde från början, så har de byggt en komplex bygg- och deployprocess vilket ökade förståelsen och givit dem möjligheten att skapa en effektivare deployment. De valde bort Gulp och valde webpack för detta ändamål.
•    Använd ej Visual Studio, använd istället Visual Studio Code
•    Använd Material 2, som CSS framework, eller i 2:a hand Boostrap
•    Använd RxJS för ascync anrop, detta för större applikationer.
•    Använd Redux för att hantera states och cache’ad data, samt använd ngrx.

Sammanfattningsvis kan man säga att det var en innehållsrik och pedagogisk presentation om för- och nackdelar med Angular. Både jag och övriga åhörare var mycket nöjda.

Comments