Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!
Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.


Upload your cv Supported filetypes are: .pdf, .doc and .docx
Hide

The Developer’s Guide to Promoting Their Work

Det här var ett av de eventen jag såg fram emot mest under hela NDC. I beskrivningen står följande: “A few years ago, I had an idea to make the web better. It was going to be great, and I had the team to build it. Nine months of late nights and lost weekends later, we launched it! The problem: no one cared.”

Todd Gardner, utvecklare som gått mer mot sales and marketing, förklarade väldigt bra hur man som introvert utvecklare ska kunna skapa sig ett namn och på så sätt få folk att köpa de idéer som man vill lansera. 

Några av sakerna han tog upp var citatet “Great products sell themselves”. Detta är enligt Todd helt och hållet fel! Istället krävs det minst lika mycket tid på att promota sitt projekt som det tog att bygga det. “Förmodligen mer, eftersom vi är utvecklare” lade han till med ett skratt. 

Vad gör man då? Jo man börjar med att ställa sig frågan “Who do I want to be?”. “Jag” i det här fallet behöver inte nödvändigtvis vara du som person utan kan lika bra vara organisationen som står bakom projektet du vill sälja in. Nästa steg är att bygga upp sin publik och till sist så säljer man till sin publik. 

Det låter ju lätt! Så hur gör man då? Todd gav konkreta tips på hur man designar sin site för att fånga sin publik:

  1. Single responsibility per sida. En sida är ansvarig för en sak.
  2. Skriv för en specifik publik. Är sidan riktad mot utvecklare? Skriv som en utvecklare vill läsa. Riktar den sig till kunder? Visa hur fantastisk din produkt är! 
  3. Vad är målet med sidan? Är det att någon ska förstå hur något teknisk fungerar eller är det att få så många betalande kunder som möjligt?

Det man vill uppnå är att få #2 att göra #3. Försök inte vara smart! Tekniken är inte poängen. Bygg saker för det din publik vill ha, inte vad du nödvändigtvis tycker att de borde vilja ha. 

Det låter ju bra! Men… hur gör man då? Som utvecklare kanske vi inte är världens mest sociala varelser men det är här vi måste komma ur vår comfort zone. Gå på events, users groups och liknande och prata med folk! Todd beskrev det som att man då skaffar vänner och det är mycket lättare att sälja till sina vänner än till främlingar. Dessutom får man kul på vägen :) 

Sista delen av föredraget handlade om marknadsföring och hur man vet vad man ska lägga pengarna på. Todd beskrev “The funnel”, en slags tratt där potentiella kunder kommer in och kunder kommer ut. För att veta om en marknadsföring är lönsam måste man räkna ut ett “lifetime value” av en kund, alltså hur mycket pengar du kommer tjäna på den kunden, inklusive andra kunder som den kunden kanske drar med sig.

För att överhuvudtaget ha en chans att kunna räkna ut det här behöver man använda någon form av analytics (t ex Google analytics eller liknande) för att se hur folk beter sig på hemsidan eller de kanalar där man annonserar. Eftersom Twitter är stort i USA och Todd är från Minnesota pratade han väldigt mycket om Twitterannonser och hur man räknar ut cost per click på en annons och därmed en “cost to aquire” en kund. 

Comments