Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!
Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.


Upload your cv Supported filetypes are: .pdf, .doc and .docx
Hide

ETW - Monitor Anything, Anytime, Anywhere

Dina Goldshtein pratade om performance-analys med hjälp av Event tracing for Windows (ETW). ETW finns inbyggt i Windows och kräver inga förändringar av din källkod för att
fungera. Det är bara att aktivera så börjar den spela in events som händer. Det finns en uppsjö monitorer inbyggda i Windows (över 1000 enligt Dina) som mäter allt från
CPU-användning, minnesanvändning, diskanvändning och metodanrop i en .NET-applikation till specifika saker som behövs internt i Windows. 

Det går så klart även att integrera detta i sina egna applikationer om man vill. I .NET genom att installera TraceEvent från Nuget. 

För att läsa loggarna och göra analyser av det hela kan man använda två verktyg, PerfView eller Windows Performance Anayzer (WPA). 

Min uppfattning är att detta är väldigt kraftfulla verktyg men att de mest är användbara för desktopapplikationer eller applikationer som körs på en server som du har
full kontroll över. Det passar sig alltså mindre bra serverless eller VMs (till viss del).

Comments