Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!
Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.


Upload your cv Supported filetypes are: .pdf, .doc and .docx
Hide

Abusing C# more

Jon Skeet är ett av de stora namnen inom C# och det var inte så konstigt att hela salen var fullsatt när han körde din dragning om hur man utnyttjar konstigheter i C# för att allmänt retas med kollegorna och få riktigt underliga resultat. Med stor humor blandade han riktiga Wtf-moments med kod som faktiskt såg riktigt bra ut men som lätt spelar bort folk som inte är så insatta. Vad sägs t ex om att “var” (som används för implicit variabeldeklarationer) är ett “contextual keyword” vilket betyder att man kan skapa en klass med samma namn. Detta demonstrerade han genom att deklarera ‘var x = “five”;’ och sedan loopar över detta värde. 

Han pratade även om sin favorit bland unicodetecken, nämligen “the Mongolian vowel separator”, ett osynligt tecken som kompilatorn i vissa kontexter plockar bort och i vissa kontexter låter vara kvar. Eftersom tecknet är osynligt får man alla möjliga konstiga fel som är fruktansvärt svåra att hitta i källkoden.  

 Allt var inte skämt och konstiga grejor dock. Jon visade också en del smarta hack som man kan använda för att göra snygg kod, t ex hur man kan använda FormattableString för att formatera SQL via string interpolation samtidigt som man undviker SQL injection. 

  

Comments