Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!
Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.


Upload your cv Supported filetypes are: .pdf, .doc and .docx
Hide

Going serverless with GraphQL

Även Steve Faulkner pratade om serverless och han hade en lite annan definition än Lynn Langit. Hans definition är att allt som kan definieras som “as a service” är serverless
då man som utvecklare slipper oroa sig över servrar och liknande. Steve pratade mest om “functions as a service”, dvs AWS Lambda och Azure Functions. 

Företaget han jobbar på är enligt honom själv “100% serverless… almost”. Även det här talket gav en fingervisning om att serverless är billigare än att ha servrar körande
(så klart beroende på use case). I deras case hade de sänkt kostnaderna för hosting från ca $2500 till $400 per månad genom att gå ifrån servrar och över på AWS Lambda. 

Vidare pratade han om GraphQL som är en specifikation, utvecklad av Facebook, för att definiera upp kontrakt för webservices. Dessa definieras som en typ av JSON och man får då mycket
gratis i form av intellisense på vad som ska skickas och tas emot. Tyvärr tyckte inte jag att han riktigt lyckades visa på hur detta kan integreras med existerande databaser som
t ex SQL server. Ur ett klientperspektiv verkar det dock vara väldigt trevligt att jobba med då man får ett schema över hur en API endpoint fungerar samt själv kan välja vilka fält
man är intresserad av att få i sina svar. 

Även Steve varnade för lock in hos en leverantör men i det här fallet Facebook. Mycket av det som finns i GraphQL har skapats för att lösa specifika problem hos Facebook som vi andra
kanske inte råkar ut för. 

Comments