Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!

Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.

Read more Contact us
Hide

Advise bygger nytt IT-stöd för Västra Götalandsregionen

Advise Solutions har under flera år samarbetat med Västra Götalandsregionen. VGR har återigen vald att teckna avtal med oss för att under det närmaste året vara med och bygga IT-stöd för ersättningsberäkning inom specialisttandvården.

Projektet ingår i tandvårdsstödet TEARS och kommer att bli en webb-applikation byggt i C#, Angular och Typescript.

Vi på Advise Solutions är mycket glada att vi åter har fått förtroende från VGR att vara med och utveckla regionens IT-stöd.

Comments