Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!
Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.


Upload your cv Supported filetypes are: .pdf, .doc and .docx
Hide

Advise utvecklar och förvaltar Västra Götalandsregionens IT-stöd för vårdvalsreformen

Advise genom Dfind hjälper Västra Götalandsregionen utveckla och förvalta VGPV, regionens IT-stöd för vårdvalsreformen.

Systemet består av fyra delar som ansvarar för datainsamling, vårdval, ersättning och statistikinsamling. Utvecklingen har pågått sedan 2009 och projektet drivs enligt SCRUM tillsammans med XP, parprogrammering och testdriven utveckling praktiseras.

Systemets arkitektur är utformat enligt Domain-driven design (DDD) där systemets gränssnitt är baserat på WCF. Klienten är baserad på Silverlight och används förutom att vara den centralt administrativa delen av systemet även som klient ute på regionens över 200 privata samt offentliga vårdcentraler.  

Comments