Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!

Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.

Read more Contact us
Hide

Socialt intranät för ledande energikoncern

Idag är ett intranät ett mycket viktigt verktyg och kommunikationscentral för ett företag eller organisation. År 2013 är det också vanligt att man vill bygga in kommunikation mellan medarbetarna, genom olika sociala funktioner. Tillsammans med knowit i Göteborg har vi snart byggt ett uppskattat och modernt intranät baserad på SharePoint 2013 samt EPiServer 7, för en av de största energiproducenterna i norden.

Intranätet använder SharePoints starka dokumenthantering, metadatahantering samt sociala API:er. Från EPiServer utnyttjas det lättarbetade redaktörsgränssnittet för att enkelt kunna skapa nyheter och informationssidor. Tillsammans blir det för medarbetaren ett gränslöst system där de inte ser någon skillnad med om de jobbar med dokument i SharePoint, eller läser innehållsstyrda nyheter i EPiServer.

Comments