Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!

Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.

Read more Contact us
Hide

Visual Studio Live Dag 1

Morgonen startade med en keynote av Microsoft Senior Director of Developer and Platform Evangelism James Conard. James använde keynoten till att gå igenom Microsofts alltmer växande tjänsteutbud kring Windows Azure. Windows Azure är ett av de områden där Microsoft visar hur de öppnar upp support för andra platformar och open source-tekniker. Som exempel på detta kan man ta upp att Microsoft nu tillåter utvecklare att synchronisera innehåll från Dropbox foldrar, i anslutning till att supportera Visual Studio, GitHub, FTP och andra repositories till Windows Azure. Samtidigt har man möjlighet att skapa virtuella maskiner till ett flertal Linux-distrubitioner vid sidan av Windows Server. Testa själv hur ”nya” Windows Azure fungerar genom att testa en kostnadsfri utvärderingsversion på http://www.windowsazure.com/sv-se/pricing/free-trial/

Vi gick sedan alla tre vidare till Ted Newards introduktion om NoSQL databaser i allmänhet, och MongoDB i synnerhet. Han beskrev tydligt skillnaden mellan den ”vanliga” relational database management system (RDBMS) och NoSQL. Det är inte så att den ena generellt är bättre än den andra, utan uppgiften får styra valet. Han gick igenom CAP Theorem (http://en.wikipedia.org/wiki/CAP_theorem) samt hur man installerar och kommer igång med MongoDB. Han visade även hur man jobbar med MongoDB med den officiella C# drivern (http://docs.mongodb.org/ecosystem/tutorial/use-csharp-driver/)

Jonas Peterson avslutade dagen med en trevlig föreläsning av Benjamin Day på ämnet ”Design for Testability: Mocks, Stubs, Refactoring, and User Interfaces”. Han gick igenom fördelarna med enhetstestning och om hur med hjälp av depencency injection förenklar testningen. Som hjälp till enhetstestningen visade han hur man kan använda Visual Studios 2012 Mocks & Fakes Framework. Tyvärr kräver ramverket att man har Visual Studio 2012 Ultimate installerat, en dyr investering för en funktionalitet som enkelt kan nås genom flera open-sourceramverk som finns därute. Varför inte testa Advise egna som Mikael Waltersson har skapat, Simple.Mocking (http://simplemocking.codeplex.com/)

anteckning_vslive

Jonas Wikström spenderade två föreläsningar med att följa Rick Garibay som visade hur enkelt men effektivt man kan använda Node.js för att skapa en onlineservice som förkortar URL'er. Node.js ger dig möjligheten att skriva JavaScript på servern med hjälp av Google Chrome's V8 Javascript runtime. En av dom främsta egenskaperna som kan tillskrivas ramverket är att det är ett eventbaserat system som möjliggör asynkron exekvering av kod i en loop, istället för den traditionella där man istället använder sig av trådar för att kunna hantera flera samtidiga anrop. Detta förbättrar prestandan avsevärt och gör att systemet skalar betydligt mycket bättre. Under utvecklingen av demot använde sig Rick även av ett JavaScriptbaserat testverktyg  Mocha för att enkelt integrationstesta sitt verktyg.

I sin andra föreläsning visade Rick Garibay hur man med hjälp av .NET 3.5 och Node.js kan bygga WebSockets för att snyggt och enkelt kan realisera tvåvägskommunikation mellan webbrowsern och servern.

För Emil Paulsen berättade Adam Tuliper om en del av nyheterna i ASP.Net 4.5. Denna version kan köras på 4.0. Om man avinstallerar kommer även 4.0 tas bort, så gör inte det.

Det finns en del hjälp vad gäller bundle/minification för att minifiera och slå ihop skript- och css-filer.

En ny projektfolder som heter App_Start kommer att finnas för att lägga till saker som ska köras när en webbapplikation startar. Ett typiskt scenario för detta är tex uppsättning av routing i MVC.

Det finns en del nyheter vad gäller autenticering, med bra hjälp för kopplingar mot tex Twitter och Facebook.

En smart ny syntax vid databindning är <%#: %>. Kolonet gör att det som databinds HTML-encodas. Det går även att sätta vilken typ som ska databindas, vilket ger Intellisense.

WebMatrix har en iPhone-simulator. Den verkade inte fungera helt hundra än, eller så var det demospöket som var framme, för det verkade inte som att den fick med att den var en iPhone i User Agent.

Detta var bara ett smakprov på allt som Adam gick igenom. Läs mer om nyheterna här: http://www.asp.net/vnext/overview/aspnet/whats-new

Comments