Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!
Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.


Upload your cv Supported filetypes are: .pdf, .doc and .docx
Hide
Jonas Peterson 2012-07-23

Vår företagsfilosofi

När vi startade Advise för snart två år sedan var det ett antal principer vi ville skulle genomsyra företaget. Vi ville skapa ett företag där våra medarbetares idéer och önskemål tas till vara. Vi ville bygga vårt företag på idén att att framgångsrikt företagande i mångt och mycket handlar om att skapa och underhålla långsiktiga relationer. Relationer med kunder och anställda men även leverantörer. Långsiktighet har varit, och kommer alltid förbli, ett av våra ledord i allt vi gör.

Våra kunder


Vi vet att vi aldrig skulle existera utan det förtroende vi fått, och fortsätter att få, av våra kunder. Vår ambition är att vi ska ha långsiktiga relationer med alla våra kunder då detta ger vårt företag viktig stabilitet. Vi åstadkommer detta genom att bl.a. alltid endast offerera konsulter som vi vet kommer passa kunden och uppdraget. Vi chansar således aldrig med att skicka in profiler som vi vet inte är en bra match. Vi vet att varje profil som inte passar kostar kunden värdefull tid vilket vi aldrig vill medverka till. Vidare exploaterar vi inte kundens eventuella brist på resurser vid ett givet tillfälle. Vi tar alltså inte tillfället i akt att öka våra arvoden utan vi strävar efter arvodesnivåer som både vi och kunden kan leva med långsiktigt.


Vi är alltid öppna mot kunden med vilken eller vilka av våra medarbetare som jobbar med uppdraget. Vilken roll, vilken kompetens och vilken erfarenhet varje medarbetare har är till 100% transparant mot kunden. Vi låter aldrig en konsult ta ett större ansvar än vad vi, eller för den delen kunden, anser konsulten är mogen att göra. Det gör att vi kan stå för varje leverans. Detta är ytterligare ett sätt att bygga ett långsiktigt förtroende hos våra kunder.


Våra medarbetare


Vi kommer inte, iallafall inte under överskådlig framtid, vara ett stort företag. Vi kommer inte kunna konkurrera genom att ha en stor organisation som hanterar personalfrågor. Vi tror däremot att vi kan vara en attraktiv arbetsplats för personer som hellre jobbar i ett mindre företag med korta beslutsvägar.


Vi har som mål att vara den mest attraktiva arbetsplatsen i vår branch och storleksklass i Göteborg. Det är ett ambitiöst mål som vi arbetar hårt med att leva upp till. Vi strävar efter att mycket konkurrenskraftiga villkor för våra medarbetare. Förutom en bra lön har alla självklart övertidsersättning och en tjänstepension. Vi har tjänstebilsavtal, bra friskvårdspeng och inte minst så satsar vi på bra arbetsverktyg såsom dator, telefon, licenser etc. Kompetensutveckling prövas individuellt men vi ser det som positivt att ha intresserade, välutbildade medarbetare som brinner för att utvecklas. Vi försöker skicka några medarbetare på konferens varje år, det ger en vitamininjektion dels för de som åker men även för resten av företaget då nya idéer alltid kommer ut ur dessa resor.


Våra leverantörer


På samma sätt som vi arbetar långsiktigt med våra kunder och medarbetare vill vi göra samma sak med våra leverantörer. Vi jobbar hellre med några få leverantörer som delar våra värderingar än att ständigt jaga nya samarbetspartners.


Företagskultur


Vi arbetar för att ha en prestigelös stämning i företaget. Vi vill att alla medarbetare ska känna sig sedda och samtidigt vågar blotta sina svagheter. Vi tror att det är vägen att bygga upp varandra och sprida den kollektiva kompetens vi besitter. Vi arbetar också för att låta varje medarbetare komma till tals i frågor gällande företaget. Rent konkret träffas vi allihop två gånger per år under två dagar för att sätta riktningen för företaget under nästa halvår. Hela företaget äter också frukost tillsammans en dag i veckan. Dessa aktiviteter främjar lagkänslan och är mycket uppskattade.


Vi planerar aldrig med övertid. Det kan naturligtvis inträffa att övertid kan behövas av olika anledningar, men det ska aldrig någonsin bero på att vi sålt in en medarbetare till mer än 100%.


Vi bygger inte vår organisation på enskilda hjältar utan vi arbetar för att våra medarbetare ska känna att man kan be om hjälp när arbetet känns tufft.


Socialt ansvar


I dagens samhälle kan det som nyutexaminerad vara svårt att få en chans i arbetslivet. Vi försöker ta in praktikanter med jämna mellanrum för att ge en ung person chansen. Vi får hjälp med ett internprojekt och en ung person får viktig erfarenhet.


Detta är alltså kortfattat den filosofi vi har inom Advise. Med tanke på det resultat vi visat under företagets relativt korta existens tror vi att vi är ganska rätt ute.

Comments