Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!

Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.

Read more Contact us
Hide

Caliburn.Micro till WinRT

XAML samsas tillsammans med HTML 5/Javascript som plattform för att skapa Metro-appar på Windows 8. XAML'l har en förkrossande överlägsenhet vad beträffar deklarativ binding/automatisk UI-refresh och MVVM i allmänhet. Caliburn.Micro har varit ett favouritramverk för att förstärka och snabbt effektivisera användningen av MVVM för Silverlight och Windows Phone. Det är glädjande att se att ramverket nu även stödjer WinRT för att därmed stödja utveckling av appar i Windows 8.

http://caliburnmicro.codeplex.com/

Caliburn.Micro Logo

Comments