Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!

Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.

Read more Contact us
Hide

Jonas tillbaks på VGR

Jonas är tillbaka på VGR för att genom DFind hjälpa till med att vidareutveckla systemen som berör Vårdval Väst. Systemen hanterar vårdvalen gjorda i Västra Götaland samt administration, bearbetning, statistik och uträkning av ersättningen som utgår till regionens vårdcentraler. Systemen är baserade på Microsoft .NET 4/C# och administreras genom en klient byggd i Silverlight. Projektet drivs helt enligt Scrum och utvecklingen sker enligt DDD/TDD.

Comments