Join us!
Want to join the team?

We would love to get to know you

Are you looking for an employer who cares about you as a person and where you feel involved in everything that concerns you? Welcome to JellyHive!
Who are we? We are a successful IT consultant company and our philosophy is that the company is our employees.
Who are you? You are a system developer (fullstack, frontend, backend), and/or maybe also a scrum master, test lead, devops etc.
What we offer you Participation in developing the company with generous benefits.


Upload your cv Supported filetypes are: .pdf, .doc and .docx
Hide

VSLive Dag 1, Vart är Microsoft på väg?

Ännu en varm dag här i Orlando började med en Keynote i form av att konferensens chef Andrew Burst intervjuade teknikjournalisten Mary Jo Foley om framtiden när det gäller Microsoft. I kort pratade de mest om hur Microsoft blivit mycket mer stängt och hemlighetsfulla när det gäller information kommande produkter, mer specifikt Windows 8, och hur de har skiftat sitt fokus från enterprise- till konsument-produkter. Ett flertal utvecklare i publiken försökte få svar på Silverlight och WPF:s framtid, konsensus verkar vara att version 5.0 av Silverlight blir den sista men att XAML och .NET kommer leva vidare i och med Windows 8.
Då jag de senaste åren har jobbat väldigt lite med UI så är mina XAML- och HTML/CSS/JavaScript-kunskaper inte direkt varit heltäckande, så jag passade på att ägna dagen åt att gå på “XAML: Achieving your moment of clarity” med Miguel Castro from IDesign och en session om HTML5 och CSS3 med Todd Anglin.


Det var skönt att se hur man bör utveckla XAML-baserade UI:n utan någon “code-behind” med hjälp av MVC (eller MVVM om man känner ett behov att hitta på fler akronymer för små variationer på befintliga välkända patterns). Jag är helt för att UI:n bör “programmeras” deklarativt och inte imperativt, funktionellt passar helt enkelt bättre för det mesta.


Därför var det en besvikelse att se på vilket stadie ramverksstödet för att utveckla applikationer (inte sidor) med HTML5 är i nuläget. En liten ljusglimt på den front verkar vara knockoutJS som min kollega Jonas nämnt tidigare.

Comments